Verbeter rekenvaardigheid


Rekensite is een oefenprogramma om je rekenvaardigheid op het gewenste niveau te brengen en te houden. Je oefent zelfstandig en online met rekenen van niveau 1F t/m 3F. Zowel docenten als leerlingen hebben inzicht in de resultaten.
Rekensite is exclusief beschikbaar voor docenten en je leerlingen als je school deelnemer is aan VO-content.

Start 

Rekensite in het kort:

 • Leerlingen oefenen zelfstandig en online met rekenen van niveau 1F t/m 3F​
 • Leerlingen oefenen op hun eigen niveau, het adaptieve programma past het niveau aan
 • Zowel docenten als leerlingen hebben inzicht in de resultaten en in de geleverde inspanning
 • Meer dan 2.000 opdrachten en 500 nieuwe opdrachten verdeeld over 9 categorieën; deze categorieën zijn een nadere  
  onderverdeling van de domeinen van Meijerink
 • Geschikt voor alle leerjaren van zowel vmbo basis, vmbo kgt, havo en (vwo)
 • Inzicht in de ontwikkeling van de leerling door leerlingvolgsysteem
 • Individuele leerroute wordt tijdens het maken van opdrachten door metadata bijgesteld
 • Startniveau wordt bepaald door de combinatie van schoolniveau, leerjaar, en het resultaat van de instaptoets
 • Docenten kunnen specifieke taken aan gebruikers of groepen toewijzen
 • Voortgangsoverzichten kunnen gedownload worden
 • Klasoverzicht op subcategorieën; docent kan in één oogopslag zien waar zorg nodig is

Leerlingen volgen

Docenten en leerlingen krijgen direct inzicht in hun ontwikkeling en zien direct:

 • welke opdrachten er zijn gemaakt
 • wanneer de opdrachten zijn gemaakt
 • welk niveau de opdrachten hebben
 • welke vragen goed of fout gemaakt zijn

Je kunt ook aanvullend gebruik maken van het materiaal van de Stercollecties Wiskunde. Als leerlingen op alle domeinen het juiste niveau behaald hebben, kunnen ze via ExamenKracht rekenexamens oefenen. Bekijk het totaaloverzicht van opdrachten met een korte omschrijving en aantal oefeningen die beschikbaar zijn in Rekensite:
Totaaloverzicht van opdrachten